skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Er is geen term voor dit concept in deze taal.

Voorkeursterm

Artikel 98a Kadw  

Type

  • http://purl.org/dc/dcmitype/Text

URI

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0004541&hoofdstuk=6a&artikel=98a

Download dit concept: