skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Bedrijf  

Definition

  • Een bedrijf bestaat uit één of meerdere rechts- en/of natuurlijke personen die gronden gelegen in de herverkaveling in eigendom en/of geregistreerde pacht hebben en deze gronden als één geheel exploiteren (in gebruik hebben)

Description

  • Eén of meer personen die gezamenlijk de gronden liggend in de herverkaveling bewerken die ze in gebruik hebben

Editorial note

  • In de wet is het begrip niet gedefinieerd, de definitie is gebaseerd op het gebruik en jurisprudentie

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Bedrijf

Download this concept: