skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

PREFERRED TERM

Cultuurgrond  

DEFINITION

  • Cultuurgrond is een aanduiding die aangeeft dat een perceel in cultuur gebracht of voor cultuur geschikt is gemaakt. (Context Kadastrale registratie)
  • Cultuurgrond is landbouwgrond inclusief grond die de ondergrond vormt van gebouwde eigendommen uitgezonderd nihil inbreng. (Context Landinrichting)

ENTRY TERMS

  • Beteelbare oppervlakte grond

DESCRIPTION

  • Cultuurgrond is grond die gebruikt wordt voor akkerbouw.

EDITORIAL NOTE

  • Definitie afgeleid van Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken (Artikel 18, vierde lid, Wet waardering onroerende zaken)

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Cultuurgrond

Download this concept: