skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Preferred term

Korting  

Definition

  • Korting is het percentage van de totale oppervlakte van de gronden in de herverkaveling, die: a. in het belang van de herverkaveling benodigd zijn voor het tot stand brengen of verbeteren van openbare wegen en waterlopen; b. benodigd zijn voor de aanleg van de met die wegen en waterlopen samenhangende voorzieningen; c. benodigd zijn voor het verwezenlijken van maatregelen en voorzieningen met betrekking tot de natuur, het landschap en de openluchtrecreatie; d. anderszins bestemd zijn voor voorzieningen van openbaar nut. De korting bedraagt maximaal 5% van de totale oppervlakte van de door één eigenaar ingebrachte gronden.

Description

  • Korting is het percentage van de oppervlakte van de totale inbreng die nodig is voor algemene voorzieningen.

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Korting

Download this concept: