skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Bruto oppervlakte  

Definitie

  • De bruto-oppervlakte is de totale kadastrale oppervlakte die een eigenaar, geregistreerde pachter of bedrijf in de herverkaveling heeft

Toelichting

  • In Wilg, art 56 staat dat de eigenaar aanspraak op een oppervlakte in kavels heeft die gelijk is aan de oppervlakte van de door hem ingebrachte kavels

Beschrijving

  • Bruto oppervlakte is het totaal van alle stukken grond die een gebruiker of eigenaar heeft om te verdelen.

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Bruto_oppervlakte

Download dit concept: