skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Nihil inbreng  

Definitie

  • Nihil inbreng zijn gronden die het landbouwkundig gebruik van de kavel beperken, zijnde openbare of kennelijk openbare wegen, plassen met een bepaalde grootte, waterlopen en landschapselementen met een bepaalde breedte.

Alternatieve term

  • nihil element

Toelichting

  • In de Bilg is geregeld dat wanneer in de toedeling een belanghebbende nihil inbreng in de herverkaveling inbrengt hij geen toedeling daarvoor terug hoeft te krijgen en dat iemand die in de inbrengsituatie geen nihil inbreng heeft in de toedeling wel nihil inbreng toegedeeld kan krijgen

Beschrijving

  • Nihil inbreng zijn gronden die het landbouwkundig gebruik van de kavel beperken, zoals openbare of kennelijk openbare wegen, plassen met een bepaalde grootte, waterlopen en landschapselementen met een bepaalde breedte.

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Nihil_inbreng

Download dit concept: