skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Gebruiksbestemming  

Definitie

  • Gebruiksbestemming is een aanduiding voor de manier waarop een cultuurgrond gebruikt wordt.

Toelichting

  • Dit begrip betreft het soort gebruik van de cultuurgronden. Het gaat er om welke teelten (gewassen)/vormen van gebruik er overwegend plaatsvinden.

Beschrijving

  • Gebruiksbestemming is een omschrijving voor de manier waarop een stuk grond gebruikt wordt.

Redactionele opmerking

  • In de wet is er geen definitie voor opgenomen, het begrip is gedefinieerd in de bijlagen behorende bij het rapport 'Verkavelen met de Wilg'

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Gebruiksbestemming

Download dit concept: