skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Herverkaveling  

Definitie

  • Een herverkaveling is het samenvoegen, verkavelen en verdelen van onroerende zaken met toepassing van hoofdstuk 8, titel 3 Wet inrichting Landelijk Gebied;

Is specialisatie van

Alternatieve term

  • Ruilverkaveling,

Toelichting

  • Herverkaveling is het ruilen en herschikken van gronden met wettelijke procedures

Beschrijving

  • Een herverkaveling is het ruilen van grond tussen eigenaren in een bepaald gebied.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Wet inrichting landelijk gebied

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Herverkaveling

Download dit concept: