skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Netto oppervlakte  

Definitie

  • De netto oppervlakte is de oppervlakte van de door één eigenaar of pachter ingebrachte gronden (bruto oppervlakte), verminderd met de nihil inbreng en verminderd met de oppervlakte van de gronden: a. die in het belang van de herverkaveling benodigd zijn voor het tot stand brengen of verbeteren van openbare wegen en waterlopen; b. die benodigd zijn voor de aanleg van de met die wegen en waterlopen samenhangende voorzieningen; c. die benodigd zijn voor het verwezenlijken van maatregelen en voorzieningen met betrekking tot de natuur, het landschap en de openluchtrecreatie; d. die anderszins bestemd zijn voor voorzieningen van openbaar nut.

Alternatieve term

  • Recht_op_toedeling

Beschrijving

  • De netto oppervlakte van een stuk grond is de totale oppervlakte van de grond verminderd met de delen voor algemeen gebruik zoals wegen en sloten.

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Netto_oppervlakte

Download dit concept: