skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Stedelijke Herverkaveling  

Definitie

  • Stedelijke herverkaveling is het samenvoegen, verkavelen en verdelen van onroerende zaken in stedelijke gebied.

Beschrijving

  • Stedelijke herverkaveling is het verdelen van grond in stedelijk gebied

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Stedelijke_Herverkaveling

Download dit concept: