skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Over

Hoe werkt het?

Klik op één van de items in het menu om de begrippen van een registratie te bekijken. Per registratie klikt u op de beginletter van het begrip voor uitleg. Als u vervolgens op het begrip zelf klikt, ziet u ook de formele omschrijving. Ook vindt u zo aanvullende informatie, zoals links naar gerelateerde begrippen.

Wetsartikelen

Juridisch geldt altijd de tekst in de wet. Wanneer er begrippen uit de wet komen, is er een verwijzing naar de wetsartikelen opgenomen. Als u daar op klikt wordt u doorgestuurd naar de officiele website van de overheid waar alle wetteksten gepubliceerd staan. Op alle onderlijnde begrippen kan doorgeklikt worden.

Opmerkingen of vragen over de uitleg in deze catalogus kunt u doorgeven met dit formulier.

Toegankelijkheid

Bij de bouw van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid. Het streven is om alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

WCAG 2.1

De richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1 bevatten een groot aantal aanbevelingen om webcontent toegankelijker te maken. Het volgen van deze richtlijnen zal content voor meer mensen met functiebeperkingen toegankelijker maken, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.