skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Bericht van afkeuring  

Definitie

  • Een bericht van afkeuring is een mededeling in elektronische vorm van de bewaarder aan de aanbieder van het bericht binnen 24 uur na het tijdstip van ontvangst, indien hij overeenkomstig artikel 11a, tweede lid, van de Kadasterwet besluit om een bericht niet te aanvaarden.

Alternatieve term

  • BVA

Beschrijving

  • Een bericht van afkeuring is een bericht dat wordt toegestuurd naar degene die een stuk digitaal heeft ingeschreven in de openbare registers. Degene krijgt dit bericht omdat het stuk niet door de technische controles is gekomen.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het Kadasterbesluit, artikel 11m lid 1

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Bericht_van_afkeuring

Download dit concept: