skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Bewijs van inschrijving  

Definitie

  • Een bewijs van inschrijving is een mededeling van een verrichte inschrijving na het inschrijven van een stuk dat in elektronische vorm is aangeboden, aan de aanbieder en vermeld ten minste de gegevens, bedoeld in het eerste lid, eerste zin, welk bewijs door de bewaarder wordt ondertekend of, indien het in elektronische vorm wordt opgemaakt en toegezonden, wordt voorzien van een elektronische handtekening van de bewaarder.

Alternatieve term

  • BVI

Beschrijving

  • Een bewijs van inschrijving is een mededeling dat een digitaal stuk is ingeschreven in de openbare registers. Het stuk bevat een elekronische handtekening van de bewaarder.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan de Kadasterwet, artikel 13 lid 2

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Bewijs_van_inschrijving

Download dit concept: