skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Bewijs van ontvangst  

Definitie

  • Een bewijs van ontvangst is een bewijs dat aan de aanbieder van een ter inschrijving aangeboden stuk wordt verstrekt door de bewaarder, vermeldende de aard van de stukken alsmede dag, uur en minuut van de aanbieding.

Alternatieve term

  • BVO

Toelichting

  • Bij een elektronisch stuk wordt de referentie die is opgegeven bij de inschrijving als aard van het stuk vermeld. Bij een analoog verstuurde bvo wordt de klantreferentie vermeld.

Beschrijving

  • Een bewijs van ontvangst is een bewijs dat de bewaarder een in te schrijven stuk ontvangen heeft. Op het bewijs van ontvangst staat om welk stuk het gaat en op welk tijdstip het stuk is aangeboden.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan het burgerlijk wetboek, artikel 18 boek 3

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Bewijs_van_ontvangst

Download dit concept: