skip to main content
Logo, navigeer naar de homepage particulier

Concept information

Voorkeursterm

Depotstuk  

Definitie

  • Een depotstuk is een tekening of een ander stuk dat deel uitmaakt, dan wel deel uit zal gaan maken van, een stuk dat in elektronische vorm ter inschrijving zal worden aangeboden en dat voorafgaand aan de inschrijving als een afschrift in bewaring wordt genomen, indien de aanbieder dit verzoekt en dit bijdraagt aan de raadpleegbaarheid van het afschrift van de tekening of de inschrijving in de openbare registers.

Toelichting

  • Het depotstuk wordt in depot genomen omdat het eerst gecontroleerd moet worden. Depotstukken kunnen zowel analoog als electronisch worden aangeboden.

Beschrijving

  • Een depotstuk is een tekening of een ander stuk bij een ter inschrijving aangeboden stuk dat eerst gecontroleerd word door het kadaster voordat het wordt ingeschreven in de openbare registers.

Redactionele opmerking

  • Ontleend aan uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994, artikel 10 lid 1

URI

http://tax.kadaster.nl/id/begrip/Depotstuk

Download dit concept: